ALLE artikelen

Aanvangslied:  Roept uit aan alle stranden 

Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord,
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

Roept uit den Heer der Heeren,
als aller volken vriend
De volken mogen leren
wat tot hun vrede dient
wat tot hun vrede dient

Roept uit aan alle stranden
verbreidt van oord tot oord
verkondigt alle landen
het Evangeliewoord
het Evangeliewoord

Welkom en mededelingen


Allen: gemeenteleden, gasten

U luistert weer naar kerkgeluiden vanuit de Ontmoetingskerk in Sleen.
Welkom.

Allereerst enkele mededelingen vooraf


Inleiding     

De Paaskaars wordt aangestoken

Lied :  Psalm 100 

Juicht Gode toe,

bazuint en zingt
Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,
zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

Roept uit met blijdschap: God is Hij
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt

Want God is overstelpend goed
die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw

Gebed

Schriftlezing: Matteüs 9 : 35 – 10 : 15

Lied:
Neem mijn leven, laat het ,Heer, toegewijd zijn aan uw eer

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn,
dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
halleluja,
dat ik niets aan U onthoud,
halleluja.
Maak mijn kracht en mijn verstand,
halleluja,
tot een werktuig in Uw hand,
halleluja.

Neem ook mijn liefde, Heer,
halleluja,
‘k leg voor U haar schatten neer,
halleluja.
Neem mijzelf en voor altijd,
halleluja,
ben ik aan U toegewijd,
halleluja.

Meditatie


Orgelspel door mevr. Bep Arentze

Gebed


Zegen   Na het uitspreken van de zegen worden deze woorden gezongen door het wereldjongerenkoor    In totaal 71 jongeren uit 32 landen.

Moge de weg je tegemoet komen.
Moge de wind altijd in je rug zijn.
Moge de zon warm op je gezicht schijnen,
de regen zacht op je velden vallen.

En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien,
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand
En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien,
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

Moge de zon je dagen verwarmen,
de sterren je nachten verlichten.
Moge de bloemen bloeien langs je pad.
Moge je huis alle stormen doorstaan.

En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien,
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.
En tot we elkaar weerzien, tot we elkaar weerzien,
moge God je vasthouden in de palm van Zijn hand.

Muziek / Lied: An Irish blessing  

U allen een goed weekend, gezegende zondag en een goede week!