ALLE artikelen

De inzameling van de ZWO-collecte van zondag 21 juni was voor 2 vluchtelingenprojecten van het Leger des Heils  in Athene.

Het eerste project betreft het dagcentrum. Dit helpt 350 families m.n. uit Syrië, Iran en Irak met voedsel, babypakketten en tweede hands kleding,  naailes, kinderactiviteiten en trauma counseling.

Het tweede project helpt vrouwen( soms ook mannen en jonge jongens) die door problemen in eigen land op drift zijn geraakt en zo in de prostitutie zijn beland. Het Leger des Heils probeert contact te leggen en de vrouwen te motiveren hulp te zoeken bij het doktersspreekuur en /of het  juridisch spreekuur bijv. als ze “uit willen stappen”. Inmiddels is contact gelegd met 40 vrouwen die nu aan diverse programma’s deelnemen.

Het ligt in de bedoeling dat Truus en Klaas Huis uit Sleen een dezer dagen opnieuw naar Athene vertrekken om gedurende enkele weken het werk, dat  vanwege de Coronacrisis heeft stilgelegen -weer op te starten en te coördineren.

U kunt uw bijdrage overmaken naar het banknummer van de ZWO :

NL 50 RABO 0359 2074 21 t.n.v. ZWO -PG Sleen onder vermelding van vluchtelingen in Griekenland

(het kan ook via de diaconie: NL83 RABO 0159281873 tnv diaconie PG Sleen ovv vluchtelingen in Griekenland)

Ook willen we u ook van harte uitnodigen om de petitie te tekenen  op  500kinderen.nl

Hiermee kan iedereen het kabinet alsnog oproepen om alleenstaande kinderen uit de Griekse kampen en kinderen die daar alleen rondzwerven in Nederland op te vangen, zoals Griekenland de EU gevraagd heeft. Kinderen leven er onder erbarmelijke omstandigheden en mogen niet aan hun lot overgelaten worden. Door de Coronacrises is deze noodkreet alleen maar urgenter geworden.

100 gemeenten in Nederland willen een aantal kinderen opvangen. Elf  Europese landen hebben ook al toegezegd daar kinderen op te vangen. Doet u mee?