ALLE artikelen

Lied: In de veelheid van geluiden  

In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen,
 van het woord, dat ons verblijdt.

Want wij mensen op de aarde,
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde,
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vreugde dalen,
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen,
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
 al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee

Welkom en mededelingen

Inleiding

De Paaskaars wordt aangestoken

Lied: Psalm 139 : 1, 6 
Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Wanneer ik mij geborgen dacht
in 't vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister

Gebed

Lezing
: Johannes 6 : 1 – 17


Lied: Grote God, wij loven u

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken.
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaan,
laat ons niet verloren gaan.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuw'ge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan,
alle eng'len, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe,
heilig, heilig, heilig toe.

Meditatie

Orgelspel door Karin

Gebed

Zegen

Lied: Ga maar gerust    van CD: Het Liefste lied van overzee   nr. 12

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan

Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

 U allen een goed weekend, gezegende zondag en een goede week!