ALLE artikelen

Lied: Op het platteland                 Daniël Lohues

Waor de suukerbieten gruien op de zwarte neije grond,
waor de lange rechte wegen tot an de horizon,
mij ja altied weer dat brengen, wat ik närgens vinden kan
as allennig hier, allennig hier, op ’t platteland

Waor de leeuwerikkies dansen, hoog in de zomerlucht,
waor ik in de gruune wiekswal zachies schrei of diepe zucht,
gien mense wet dit plekkie, waor dat zo prachtig kan.
Allennig hier, Allennig hier, op ’t platteland.

Ik gao nooit meer weg hier, ‘k gao hier nooit meer vort,
ik gao nooit meer weg hier, geleuf niet dat dat wordt,
nooit meer weg hier, blief der bliede van.
Allennig hier, allennig hier, op ’t platteland.

Waor libelles over ’t water van de aole wieke scheern,
waor ik zoveul van mezölf en mien komaf kun leern,
waor ik hiel dichtbij de reden van mien leben kommen kan.
Dat kan allennig hier, allennig hier

, op het platteland

Welkom en mededelingen

Inleiding
De Paaskaars wordt aangestoken

Lied: Vernieuw Gij mij, o Eeuwig Licht
 https://www.liedboekcompendium.nl/lied/834-vernieuw-gij-mij-o-eeuwig-licht-7_9_4

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig Licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Gebed

Lied: Als de hemel vol gezang is                     - Lied 6 uit: Het liefste lied van overzee

Als de hemel vol gezang is,
U de glorie zingt,
snarenspel ononderbroken,
rond Uw troon weerklinkt,
wordt U alle eer gegeven,
omdat leven U ontspringt.

Gaf Gij ook niet ons de adem
die u loven moet?
Laat het lied op aarde klinken
als de hemel doet:
een gebed dat u wil danken,
wil verklanken:
God is goed!

Hier beneden klinkt ons loflied,
maak het tot Uw troon,
adem in ons lied het weten,
dat Gij bij ons woont,
opdat hart en ziel veelvuldig,
U God huldigt, eer betoont.

Want U komt alleen de eer toe,
alle heerlijkheid,
aan U, Schepper God en Vader,
blijft ons lied gewijd,
om de Zoon ook alle glorie,
door de Geest, die ons geleidt.

Lezing: Matteüs 12 : 1 – 14

Lied: Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven  - Lied 974 : 1, 2, 5
          https://www.liedboekcompendium.nl/lied/974-maak-ons-uw-liefde-god-9_3_1

Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.

Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.

God, laat geen mensenkind uit uw ontferming vallen.
Weer met uw ruime hart het kwade van ons allen.
Gij zijt te goeder trouw geweest van het begin.
Vasthoudend blijft Gij tot uw liefde overwint.

Meditatie

Lied:  Psalm 136 
 https://www.youtube.com/watch?v=kXk7PiVpv2E

Loof de Heer, want hij is goed, Halleluja
Trouw in alles wat Hij doet, Halleluja
Want zijn goedertierenheid, Halleluja
Zal bestaan in eeuwigheid Halleluja

 Geef de God der goden eer,  Halleluja
 Jubel voor der heren Heer, Halleluja
 Hij doet wond'ren, Hij alleen, Halleluja
 Trouw door alle tijden heen,  Halleluja

 Loof Hem die de hemel schiep,  Halleluja
 zijn verstand is grond'loos diep, Halleluja
 Hij bereidde zee en land, Halleluja
 Eeuwig houdt zijn liefde stand, Halleluja

Gebed

Zegen

 

Lied: Lied 864 : 1, 5     https://www.youtube.com/watch?v=7wgi5eNVZQQ

Laat ons de Heer lofzingen, juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,Hij redt uit alle nood.

Daarom lof zij de Here,in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden, elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goedenu en in eeuwigheid.


Een gezegende zondag.

Een goede week!