ALLE artikelen

Voorganger: ds Hans Borst

Mededelingen (Tonny)

 

Luisteren Psalm 34 Nederland Zingt

https://www.youtube.com/watch?v=sEF_beXJw_k

 

Ik loof den Heer altijd.
Steeds zingt mijn mond zijn lof, zijn eer.
Ja, ik beroem mij op den Heer
en prijs zijn hoog beleid.
Gods kleinen horen mij
en zij verheugen zich tezaam.
Verheft met mij des Heren naam,
zegent dien en weest blij.

De Heer verlost en spaart
het leven van wie Hem bemint.


Al wie bij God zijn toevlucht vindt
wordt schuldeloos verklaard.

Stil Gebed

Votum en Groet

Gebed

 

Luisteren Lied 283 In de veelheid van geluiden

https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E

 

In de veelheid van geluiden,
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen,
van het woord, dat ons verblijdt.

Want wij mensen op de aarde,
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde,
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vreugde dalen,
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen,
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis juicht met ons mee

 

Schriftlezing: Hooglied 5, 10 en 15b; Hooglied 7, 7 – 8: 1, 6-7

Luisteren Lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken

https://www.youtube.com/watch?v=BmN2tSkyFq0

 

Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin,
liefde, wil ons overkomen
als geheim en zegening.

Liefde waagt zichzelf te geven,
ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven,
daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken
als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken
waarop wij Uw gasten zijn

Liefde boven alle liefde,
die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen,
Bron van liefde, Liefde zelf.

Preek

Orgelspel Sieger van der Laan

Dankgebed en voorbeden

Luisteren: Wat de toekomst brenge moge

https://www.youtube.com/watch?v=2cmqoiuSqks

 

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Luisteren: Gods zegen voor jou

https://www.youtube.com/watch?v=bSdU4WN_BRs

 

Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!