ALLE artikelen

mevr. ds. F.G.W. Hordijk-van der Zwaag uit Aalden

De liederen kunt u bekijken door de webadressen die eronder staan aan te klikken (ctrl.+ klikken).

Orgelspel

Votum en groet

Gezongen wordt lied 601 (door Leoni Jansen)

 • Licht dat ons aanstoot in de  morgen
  voortijdig licht waarin wij staan

koud, één voor één, en ongeborgen,

licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

zo zwaar en droevig als wij zijn

niet uit elkaars genade vallen

en doelloos en onvindbaar zijn.

 • Licht, van mijn stad de stedehouder,

aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,

draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen

of ergens al de wereld daagt

waar mensen waardig leven mogen

en elk zijn naam in vrede draagt.

 • Alles zal zwichten en verwaaien

wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

en van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen

zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,

licht, laatste woord van Hem die leeft.

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/licht-dat-ons-aanstoot-in-de-morgen/

Zondagsgebed.

Lezing uit het Eerste Testament: Psalm 78: 12-22

Gezongen wordt lied 462 (door Syb v.d. Ploeg)

 • Zal er ooit een dag van vrede,

zal er ooit bevrijding zijn

voor wie worden doodgezwegen

levenslang gebroken zijn?

 • Zal er ooit een blijvend heden

vol van goede vrede zijn

waar geen pijn meer wordt geleden

en het leven nieuw zal zijn?

 • Zie de takken aan de bomen

waar het jonge groen ontluikt

tot een stralend nieuwe zomer

waar de vredesbloesem ruikt.

 • Zie de sterren aan de hemel

waar het duister van de nacht

door hun schijnsel wordt verdreven

tot een nieuwe dag die lacht.

 • Zoals bomen mensen tonen

dat er kracht tot groeien is

zal de zoon der mensen komen

die de boom des levens is.

 • Zoals sterren mensen melden

dat geen nacht te donker is

zal een kind ons komen redden

dat het licht der wereld is.

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zal-er-ooit-een-dag-van-vrede/

Lezing uit het Tweede Testament: Matt. 14: 13-21

Gezongen wordt lied 1000 (door Elske de Wall)

 • Wij zagen hoe het spoor van God

sporen van mensen kruiste.

Wij zagen licht, een vuur laait op,

feest voor armen in het duister.

 • Wij zagen mensen teer en fier,

bloeien in steenwoestijnen.

Wij zagen hoe de schepping nieuw

gloort in vrede zonder einde.

refrein:

Komt Hij terug op onze weg,

keert Hij verharde harten?

Wanneer komt Hij met licht en lef,

zaaigoed in onze handen?

 • Wij zagen lammen op het feest,

dansend en opgetogen.

Wij zagen hoe de hoop weer leeft

in de uitgedoofde ogen.

 • Wij zagen rijken diep ontdaan,

konden zichzelf niet geven.

Wij zagen armen binnengaan

in een huis vol licht en leven.

refrein:

Komt Hij terug op onze weg,

keert Hij verharde harten?

Wanneer komt Hij met licht en lef,

zaaigoed in onze handen?

 • Wij zagen God verloren staan,

zullen zijn kind’ren komen?

Wij zagen Gods hart opengaan:

levend water, rijke stromen.

refrein:

Komt Hij terug op onze weg,

keert Hij verharde harten?

Wanneer komt Hij met licht en lef,

zaaigoed in onze handen?

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/wij-zagen-hoe-het-spoor-van-god/

Overdenking

Orgelspel

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en het Onze Vadergebed

Slotlied: Lied 675 (gezongen door Stef Bos +Jongerenkoor Samen op Weg)

 • Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

……………

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

…………….

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse vrede,

deel u nu mede

aan een wereld die U verwacht!

https://www.youtube.com/watch?v=LFc24RGgX24

Zegen

Orgelspel