ALLE artikelen

Aanvangslied 725  https://www.youtube.com/watch?v=jE6bTthGEdY

Gij boden ronds Gods troon,
die van Zijn aangezicht,
de weerglans verder draagt,
op vleugels van het licht,
draagt met Uw stem,
mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

O heiligen vanouds,


die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij,
nu rond Uw koning staan,
uw grote koor,
in ’t zoete licht van Zijn gezicht,
zingt ons nu voor.

Ook ik zing voluit mee,
de glorie van de naam,
met hart en ziel ben ik,
Zijn liefde toegedaan,
dat tot het eind,
mijn leven lang vol van gezang,
om Hem mag zijn.

Stilte

Votum en groet

Gebed

Inleiding

Muziek-lied 754 . (filmpje opname Nederland zingt)

https://www.youtube.com/watch?v=p-UxNZYoFuE

Liefde Gods, die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat,
kom in onze harten binnen
met Uw milde overdaad.
Jezus, één en al ontferming,
daal vanuit den hoge neer
met Uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer.

Wat Gij eenmaal zijt begonnen
o voltooi het maak ons rein,
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn,
tot wij eeuwig bij U wonen,
schrijdende van licht tot licht,
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht.

Mattheus 24:1 t/m 8; 23, 24, 32 t/m 36;

lied 462  orgel

Overdenking

moment van stilte:  

Als Gij niet zijt de grond waarop ik sta
de bron waaruit ik put
de einder waarheen ik ga
als Gij niet zijt
Waar blijf ik dan
In tijd en eeuwigheid?

538 (orgel) 

  

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

is leven van genade

buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden

die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die 't ons heeft voorgedaan.

2  

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

is komen uit het water

en staan in de woestijn,

geen god onder de goden,

geen engel en geen dier,

een levende, een dode,

een mens in wind en vuur.

3  

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

dat is de dood aanvaarden,

de vrede en de strijd,

de dagen en de nachten,

de honger en de dorst,

de vragen en de angsten,

de kommer en de koorts.

4  

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

dat is de Geest aanvaarden

die naar het leven leidt;

de mensen niet verlaten,

Gods woord zijn toegedaan,

dat is op deze aarde

de duivel wederstaan.

Gebed

slotlied 769 vers 1 en 4 en 6  https://www.youtube.com/watch?v=6Vw_d32ihwk

Eens, als de bazuinen klinken
uit de hoogte, links en rechts
duizend stemmen ons omringen
ja en amen wordt gezegd
rest er niets meer dan te zingen
Heer, dan is uw pleit beslecht

Als de graven openbreken
en de mensenstroom vangt aan
om de loftrompet te steken
en uw hofstad in te gaan
Heer, laat ons dan niet ontbreken
want de traagheid grijpt ons aan

Van die dag kan niemand weten
maar het woord drijft aan tot spoed
zouden wij niet haastig eten
gaandeweg Hem tegemoet
Jezus Christus, gist’ren, heden
komt voor eens en komt voor goed  

zegenbede

lied 425 orgel

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal