ALLE artikelen

Eredienst zondag 13 september 2020

Afscheid en bevestiging ambtsdrager      

Startdienst voor het winterwerk
Thema: Het Goede leven

Orgelspel


Binnenkomst kerkenraad

Klokslag 10 uur

Dienst van voorbereiding

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 216

1
Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingende vogels geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2
Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.
3
Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Bemoediging en drempelgebed

Lied: Zou ik niet van harte zingen   - Lied 903 : 1, 4

Zou ik niet van harte zingen
Hem die zozeer mij verblijdt?
Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Wat mijn ogen ooit ontwaarden
droeg het merk van Gods beleid;
Hij heeft hemel, zee en aarde
om mijn bestwil toebereid.
Dieren, kruiden uitgelezen,
alle vrucht aan struik en boom,
bronnen, vissen in de stroom,
overal is 't goed te wezen.
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Tekst: Wachten op een wonder

Ik heb gehoord dat velen
van jullie zitten te wachten
op een wonder.
Een wonder, dat ik, jullie God,
de wereld zal redden
Maar hoe zal ik redden
zonder jullie handen?
Hoe zal ik spreken
zonder jullie stem?

Hoe zal ik liefhebben
zonder jullie harten?
Vanaf de zevende dag
heb ik alles uit handen gegeven:
heel mijn schepping,
heel mijn wondermacht.
Niet jullie,
maar ik wacht nu op een wonder.

Lied 1005

De Groene kerk

Lied: What a wonderful World

Ik zie de groene bomen en ook de rode
rozen,ik zie ze bloeien voor jou en mij
En ik denk bij mezelf: in wat voor een mooie wereld leven we.
Ik zie de blauwe lucht met witte wolken
De heldere, gezegende dag en de heilige donkere nacht
En ik denk bij mezelf: wat een prachtige wereld

De kleuren van de regenboog, zo mooi in de lucht
Net als de gezichten van alle voorbijgangers
Ik zie vrienden die elkaars hand schudden, ze zeggen:
"Hoe gaat het?"
Ze zeggen echt: "Ik houd van je
Ik hoor baby's huilen, ik zie ze opgroeien
Ze zullen meer leren dan ik ooit zal weten
En ik denk bij mezelf: wat een mooie wereld
Ja, ik denk bij mezelf: wat een mooie wereld

Dienst van het woord

Zondagsgebed

Schriftlezing: Lucas 10 : 25 – 37

Lied: Aan de bronnen van ons leven     - mel Gezang 464   LvdK 1973    

Aan de bronnen van ons leven
ruist een onderhuids geheim:
liefde, die door u gegeven,
eens in U vervuld zal zijn.
Liefde die ons doet verlangen
naar wat eerlijk is en echt,
weerloos, vrij en onbevangen
ons uw diepste waarheid zegt

Doe ons in uw Liefde groeien,
Bron van leven, rijk en vrij.
Blijf u steeds met ons bemoeien,
kom ons nader, wees nabij.
Stroom in ons en stroom ons tegen
in verlamming en verdriet,
geef ons telkens weer uw zegen
waar u ons verlangen ziet.

Meditatie

Orgel en trompet

Dienst van afscheid en bevestiging

Afscheid

Presentatie
Bevestiging.

Gebed

Belofte

Lied: The family tree- Venice

Dienst van gaven en gebeden

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Lied: Mag ik jou tot goede vriend zijn

Pelgrims zijn wij, reisgenoten
op eenzelfde spoor gebracht;
om die extra mijl te delen,
samen dragen wat belast.
Ik laat Christus voor jou lichten
midden in de bangste nacht.
Ik reik jou mijn hand en zegen
jou als jij naar vrede smacht.
Ik zal samen met jou schreien;
als jij lacht, lachen er twee;
Wel en wee als vrienden delend,
reis ik tot het einde mee.

Wegzending en Zegen

 

Muziek: orgel / koperinstrumenten

Afscheid Nettie / felicitatie Carolien: gelegenheid te groeten in de hal van de kerk