ALLE artikelen


Inleidend orgelspel
        - Aan u behoort, o Heer der Heren  


Welkom

Lied: 10.000 redenen    - ondanks al wat in de wereld is, is er zoveel om God te danken
           We luisteren naar het lied uit de bundel  Opwekking’

           https://www.youtube.com/watch?v=SCWXzaVHXck

Bemoediging en drempelgebed.

Inleiding op de vieringGebed

Schriftlezing: Psalm 8

Lied: Kijk om je heen     https://www.youtube.com/watch?v=oQ4G3FwnJQw

Kijk om je heen,  wat kan de wereld mooi zijn
Kijk om je heen en zie met verwondering,
Kijk om je heen er is zoveel dat blij maakt
waardoor ons hart van pure blijdschap zingt.

Dank aan U die alles hebt geschapen
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:
alles wat wij delen is een zegen: een groot Godsgeschenk.

Kijk wat bloeit, kijk eens naar al die vruchten
kijk naar de regen en zie de zonneschijn
kijk naar de zee,  zie de rivieren stromen
en zie hoe fraai de wijde velden zijn

Dank aan U die alles hebt geschapen
geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:
alles wat wij delen is een zegen: een groot Godsgeschenk

Kijk naar de sneeuw en zie hoe alles groen wordt
of hoe een rijk oogst wordt ingehaald.
Ieder seizoen geeft ons zijn eigen kleuren
want onze tijden zijn door God bepaald

Dank aan U die alles hebt geschapen
geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:

alles wat wij delen is een zegen: een groot Godsgeschenk.
Heel dit geschenk  laat ons van harte leven,
spreekt van een Vader en zegt zijn liefde uit.
Wie laten wij in al die schatten delen.
Hij strekt in ons zijn handen naar hen uit.

Dank aan U die alles hebt geschapen.
Geef een hart dat ziet en steeds bedenkt:
alles wat wij delen is een zegen: een groot Godsgeschenk

Meditatie

Orgelspel          - lied 823  ‘Gij hebt, o vader van het leven’

Interview met familie Weitkamp

Lied: What makes you country    - door Renske gekozen
          Renske vertelt waar het lied over gaat

https://www.youtube.com/watch?v=MzicxsEcH-A

Gebed

Wegzending en zegen

Orgelspel