ALLE artikelen

Aanvangslied 756:1,2,6,8.

Stilte

Votum en groet

Zingen klein Gloria(= lied 195)

Gebed

inleiding

zingen lied 210:1,2,3,4.

lezen Matth. 25:14 t/m 30

zingen lied 912:1,2,5.

overdenking

zingen lied 215:4,5, 6,7.

gebed

slotlied 835:1,2,3,4.

Zegenbede

lied 425.