ALLE artikelen


M.m.v. Machteld kerkmeester   - harpiste
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad
10.00 uur slag / klokluiden
Mededelingen door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Dit huis gereinigd en versierd  
(mel. Psalm 134)

Dit huis gereinigd en versierd,                  

 waar Gods gemeente bruiloft viert,
staat voor de eredienst gereed,
 wij komen hier in lief en leed.

Wie voor ons leefden gingen heen,
dit oude huis van hout en steen
bleef staan als een gebed, tot U
wij bidden mee, verhoor ons nu.

In geest en waarheid bidden wij,
dat Christus in ons midden zij.
Hem love al wat adem heeft!
Hem love wat op aarde leeft!En laat eendrachtig samen zijn
op ons gebed het 'amen' zijn.
Kom haastig, o Heer Jezus, kom
en maak ons tot uw heiligdom!

Bemoediging en drempelgebed

Zingen:
Lied 23 c : 1, 3, 5    - Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.
Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.

Gebed om ontferming

Harpspel

Gebed

Schriftlezing: Genesis 49 : 29 – 50 : 9

Zingen:
Lied 947 : 1, 3    - Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen

Wanneer mijn hart vaarwel moet zeggen
en loslaat wat het leven bood,
kom, Geest, uw zegen op mij leggen,
verzeker mij: Gods trouw blijft groot.

Wanneer mijn hart, tot u geheven,
het thuis herkent, dat Gij ons biedt,
blijf, Vader, mij met licht omgeven
en al mijn klagen wordt een lied.

Meditatie

Harpspel

Gedachtenis van gestorvenen

Zingen: Lied 598    - Als alles duister isWij noemen in het licht van de Opstanding de namen
van wie wij in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen.

Met warmte en liefde gedenken wij:

Maria Pieternella van Beuzekom - van Wendel de Joode              
† 12 december 2019                      - 90 jaar
Geert Alberts   
† 20 december 2019                      - 92 jaar 
Manny Renting - Kasemir     
† 25 december 2019                      - 93 jaar
Reiner Evenhuis              
† 19 februari 2020                          - 76 jaar
Thijs Dijks  
† 05 maart 2020                              - 95 jaar              
Hendrikje Ruinemans - Grit  
† 28 maart 2020               `              - 82 jaar
Albertje Lanting - Griemink        
† 30 maart 2020                              - 81 jaar
Dina Willemina Rosing  
† 09 april 2020                                 - 80 jaar
Margje Hulshof - Jansen  
†  14 april 2020                                - 79 jaar
Dirk Fink             
† 07 mei 2020                                   - 88 jaar
Aafje Wilting - Euving  
† 31 mei 2020                                                  - 96 jaar

Muziek: harpspel

Jantje Derks - Hilbrands  
†  15 juli 2020                                   - 89 jaar
Pieter Jan Haandrikman 
†  20 juli 2020                                   - 90 jaar
Dirk Keen           
†  23 juli 2020                                   - 75 jaar
Susanna Stuit - Hartman
†  31 juli 2020                                   - 80 jaar
Jantje Nienhuis – Lubberts  
†  02 augustus 2020                       - 99 jaar
Elsina Fokkens – Broekema    
†  19 augustus 2020                       - 86 jaar
Egbertien Seigers - van Spil      
†  02 september 2020                   - 87 jaar

Karel Otto Ouwerkerk  
†  14 september 2020                   - 62 jaar
Jantien Hoving - Meppeling         
† 04 oktober 2020                          - 91 jaar
Gerrit Hidding
†  10 oktober 2020                          - 89 jaar
Jan Roeles
† 15 oktober 2020                           - 75 jaar

Een laatste kaars willen we branden
in verbondenheid met hen die door niemand nog met naam worden genoemd.

Muziek: harpspel

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Ga met God en Hij zal met je zijn

jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Wegzending en zegen

De Levende zegene en behoede U.

De Levende doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig.
De Levende verheffe zijn aangezicht over u
en geve u vrede.

Amen