Welkom

Muziek

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/eo-protestantse-kerk-en-rooms-katholieke-kerk-lanceren-lied-van-eenheid/?utm_source=nieuwsbrief_petrus&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=201212

Bemoediging en drempelgebed

Inleiding

Zingen: Lied 437 : 1, 2

1. Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer,

daal, Heiland, uit uw hemel neer.
Ruk open, rijt ze uit het slot,
de hemeldeuren, Zoon van God.


2. Dauw, hemelen, schenk u maatloos uit,
daal, Heer, als dauw op dorstig kruid.
Gij wolken, breek in regens neer,
regen de Heiland, Israëls Heer.

Gebed

Lezing
: Lucas 1 : 26 - 38


Zingen: Lied 473 : 1, 2

Er is een roos ontloken

uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ’t midden van de tijd.


Lezing: Lucas 1 : 39 – 56

Zingen: Lied 473 : 3

Die bloem van Gods behagen

heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in 't midden van de dood.

Meditatie

 

Zingen: Gij die u in dromen hult   - mel. lied 912

Gij die u in dromen hult,

wat ondenkbaar is vervult
en ons hartsverlangen hoort:
ons geschiede naar uw Woord.

Gij die bron van leven zijt,
adem wekt en vruchtbaarheid
en bemint wie naar U hoort:
ons geschiede naar uw Woord.

Gij die woont in eeuwig Licht,
Doden weer hebt opgericht
en door wie er toekomst gloort:
ons geschiede naar uw Woord.

Gij die met uw Vredegroet
mensen weer herleven doet
en u waarmaakt, ongehoord:
ons geschiede naar uw Woord.

Gebed


Zingen: Lied 441 : 1, 5, 7

Hoe zal ik U ontvangen,
wat wordt mijn eerste groet?
U, ieders hartsverlangen,
vervult ook mij met gloed!
O Jezus, licht der wereld,
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren,
U waardig welkom heet.

Niets dreef U uit den hoge
naar wat wij mensen zijn,
dan liefde, louter liefde.
U ziet de schuld en pijn,
waarmee wij allen falen,
maar houdt die grote last,
de wereld met haar kwalen,
in uw erbarmen vast.

Waarom u zorgen maken
met vragen, dag en nacht,
hoe u Hem zult ontvangen
met uw gebrek aan kracht?
Hij komt, Hij komt met liefde,
wil zo graag bij u zijn!
Want Hij weet van uw grieven,
en Hij stilt al uw pijn.

Wegzending en zegen