ALLE artikelen

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 122 vers 1 en 2

Votum en Groet

Lied:122 vers 3

Kyrië gebed

Gloria lied: 487 vers 1,2 en 3

Gebed voor het openen van de Schriften

Lezing: Jesaja 61: 10 t/m 62: 3

Schriftlied: 488 vers 1,2,3,4 en 5

Lezing: Lucas 2: 33-40

Schriftlied: 527 vers 1,2 en 5

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Gebeden

Slotlied: 500 vers 1,2 en 5

Zegen/Amen