ALLE artikelen

Thema: Je hebt altijd een keus

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Aanvangslied: lied 217: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet

Inleidende woorden

Lied: lied 217: 4 en 5

Gebed om ontferming


Lied: ‘Heer, ontferm U over ons’

https://www.youtube.com/watch?v=HalyTl3cCzo

Gebed bij het openen van de bijbel

Lezing: Genesis 4: 1 – 16

Lied: lied 991: 1, 2 en 4

Overdenking

Lied: lied 991: 6, 7 en 8

Gesproken geloofsbelijdenis

Voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: lied 642: 1, 4, 5 en 7

Zegen

Lied: lied 708: 1 en 6 (Wilhelmus)