ALLE artikelen

Orgelspel

Welkom (door de ouderling van dienst)

Liedboek 833

Neem mij aan zoals  ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.

Druk uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.

Stil gebed

Votum & Groet

Bij deze dienst …

Psalm van de zondag 68: 6, 7  

6. O stoet van wie het heil bevocht
en grote overwinningstocht,
o Heer, die zijt geprezen !
Gij God, die duizend- duizendmaal
aanbeden wordt in elke taal,
almachtig Opperwezen !
Zie hoe de Heer ten hemel vaart,
vurige wagen, vurig paard,
wolk die den Heer verhulde.
Gevangen de gevangenis !
Hij die ons hoogst verlangen is
ontvangt de hoogste hulde.

7. God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Gebed

Lezing: Johannes 17: 1-13  

Lied 663 ‘Al heeft Hij ons verlaten’

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Dank- en voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’

Slotlied   Lied 442 “Op u mijn Heiland blijf ik hopen’

Zending en zegen