ALLE artikelen

psalm 63:1    (kwartet)

Stilte

Votum en groet

Gebed

lezen Joh. 4:1  t/m  26.

Zingen Zingenderwijs 97: 1 t/m 4.  (kwartet) 

Refr.

Levend water, levend water, onuitputtelijke bron.
klateren van de fonteinen, levensstroom die overwon.

1. Bron van Jakob, Bron van Rachel, bron van een verbintenis.
    Ze ontmoet de ware Jakob,  wording van geschiedenis.

2.  Bron van water, bron van leven,  drinkplaats in de woestenij
     waar de mens kan existeren chaos wordt een groene wei.

refr.

3. Bron van Jakob, bron waar Jezus  met haar een gesprek begon
    over water, levend water putten uit een nieuwe bron.

4.  Iedereen op deze aarde die hem bij de bron ontmoet
     kan voor elk een levend water zijn, een zee van overvloed

   refr.

Overdenking

Gedicht

Filmpje

Gebed

Collecte

Slotlied lied 653:1,3. (kwartet)

Zegenbede

lied 426.(kwartet)