ALLE artikelen

Verwelkoming en afkondigingen 

VOORBEREIDING

bemoediging en groet

samenzang van de eerste psalm:  psalm 54 geheel

inleiding tot de dienst

kyrië en gloria: v:


Laten wij de Heer aanroepen om ontferming voor 
de nood in de wereld en zijn Naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

samenzang: gezang 281: 1, 2, 3, 6, 7 en 10

DIENST VAN HET WOORD

zondagsgebed

lezing uit het Evangelie: Johannes 10: 1 - 10 (vertaling NBG 1953)

lezing uit Tenach: psalm 23 (vertaling NBG 1953)

samenzang: gezang 23 b: 1. 3 en 5

verkondiging      

De HERE is mij herder; mij ontbreekt niets.     (psalm 23: 1)

samenzang: psalm 79: 5

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN

dankzegging – voorbeden – stil gebed – “Onze Vader”

samenzang:  gezang 905: 1 en 4

UITZENDING EN ZEGEN

beantwoord met gesproken “amen”.