ALLE artikelen

Voorganger : ds.   Jitse Scheffer
Organist      : dhr. Sieger van der Laan
Ouderling   : dhr. Gerrit Rigterink

Orgelspel 

Welkom en mededelingen 

Aanvangslied:  Lied 314   https://www.youtube.com/watch?v=-AKZWGLjmfg

Laten we stil zijn … ruimte maken voor God en voor elkaar

Bemoediging en groet


Lied: Uit uw verborgenheid  - Lied 500 : 2, 3, 5  https://www.liedboekcompendium.nl/lied/500-uit-uw-verborgenheid-4_6_8

Kyrie    

Gloria:  Lied 305  - Kleinkoor

Zondagsgebed         

Schriftlezing: Jesaja 45 : 20 - 25

Lied: 
Psalm 116 : 1, 3  - Kleinkoor
         
Schriftlezing:
Marcus 9 : 14 - 29


Lied:
Heb dank, o God van alle leven  - Lied 315   https://www.liedboekcompendium.nl/lied/315-heb-dank-o-god-van-alle-leven-3_0_0

Meditatie

Orgelspel

Lied:
O licht dat door het donker schijnt  - mel. Ps. 134 - Samenzang


O Licht dat door het donker schijnt
waardoor het diepste zwart verdwijnt,
U toont ons hoe het duister wijkt,
en welke weg het doel bereikt.

O Stem die door de stilte spreekt
en zo de dodenslaap doorbreekt,
U krijgt in onze woorden klank
en in het zwijgen  -  God zij dank!

O Hand die onze harten raakt
opdat de liefde daar ontwaakt,
U brengt ons tot bewogenheid,
tot tastbare aanwezigheid

O Wind die ons de wijsheid leert
opdat het kwade wordt gekeerd,
U wordt in onze ziel het lied
dat alle ongeest overbiedt.

O Vuur dat vrolijk vonken slaat
waardoor de Vlam ontbranden gaat,
die waakzaam blijft diep in ons hart
en weer opnieuw het duister tart.


Gebeden

Slotlied :
Lied 904 : 1, 4, 5    - Samenzang

Wegzending en zegen

Beantwoord door de gemeente:  lied 415 : 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!