Richtlijnen m.b.t. Covid-19

Op vrijdag 28 mei gaf het kabinet aan dat maatregelen om de Corona-pandemie te bestrijden verder versoepeld konden worden.
Hierop heeft het interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) overleg gevoerd en kan er een volgende stap worden genomen op de routekaart die ook de door PKN wordt gehanteerd.

Op basis hiervan zijn verdere versoepelingen verantwoord en heeft de Kerkenraad besloten dat:

  • Het aantal bezoekers van de kerkdienst wordt verhoogd naar 60 personen.
  • Voorlopig mag er nog niet gezongen worden, behalve dan door maximaal vier mensen die van te voren daarvoor worden gevraagd. Hierbij wordt wel bekeken of de liturgie van dienst zich hiervoor leent.
  • Opgave voor kerkbezoek en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen binnen de kerk blijven verplicht.
  • Voor het bijwonen van een dienst kunt u in de week voorafgaand aan de zondagsdienst in de toren van de Dorpskerk een kaartje ophalen. Dit ingevulde kaartje moet u dan op zondagochtend inleveren in de Ontmoetingskerk waarna u een plek aangewezen krijgt.
  • De kerkdiensten worden in verband met de live-streaming gehouden in de Ontmoetingskerk.
  • De genoemde versoepelingen gaan in per zondag 30 mei.


De Dorpskerk is elke dag open tussen 10 en 17 uur.  
Iedereen kan even binnenlopen voor wat stilte en/of bezinning.

Ieder die behoefte heeft aan een luisterend oor, pastorale ondersteuning of praktische hulp kan contact opnemen met:

Ds. Jitse Scheffer                         06-12229966
Praktische hulp 06-26573263