Online Privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
Deze uitgebreide verklaring kunt u hier lezen.

Kerkdienst

20okt
Ontmoetingskerk
10:00 uur
ds, Jitse Scheffer

27okt
Ontmoetingskerk
10:00 uur
mevr. drs. J.J. Maatjes

koffie na de dienst


Activiteiten

17okt
Melanie met haar verhaal over Maria Magdalena en Jezus
20:00 uur


ontmoetingskerk


02nov
Rommelmarkt activiteit
09:00 uur


Op zaterdag 2 november a.s. kunt u tussen 9:00 en 12:00 uur uw verkoopbare spullen aanbieden.
Locatie: Oude Ons Centrum achter de pastorie, ingang via fietsenhok naast de Dorpskerk.

Tevens kunt u dan komen om te zien of er al iets van uw “gading” is !