Online Privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. De Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten zijn volgens de kerkorde geroepen tot dienst aan de wereld waarin omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers zijn. De kerk is er voor iedereen. Ook zij die geen lid zijn van de kerk mogen meedoen, pastoraat of diaconale hulp ontvangen en op andere wijze participeren in de Protestantse Kerk in Nederland, haar gemeenten en andere organisatievormen.
Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
Deze uitgebreide verklaring kunt u hier lezen.

 

Kerkdienst

24mrt
Ontmoetingskerk
10:00 uur
ds. Jitse Scheffer

31mrt
Ontmoetingskerk
10:00 uur
mw. ds. Thurkow uit Beilen.

koffiedrinken na de dienst


Activiteiten

25mrt
Ons Centrum
18:00 uur

Erika van der Laan

catechesatie


27mrt
christelijke meditatie
20:00 uur
Ons Centrum


05apr
kleding verkoop in Ontmoetingskerk
10:00 uur06apr
kleding verkoop in Ontmoetingskerk
10:00 uur08apr
Catechisatie in Ons Centrum afsluiting met ouders
18:00 uur

Erika van der Laan