ALLE artikelen

Op zaterdag 29 september a.s. vindt vanaf 12:00 uur de jaarlijkse rommelmarkt / bazaar plaats.

Deze wordt gehouden achter Ons Centrum bij de Dorpskerk.

De opbrengst komt ten goede aan het Restauratiefonds Monumentale Dorpskerk Sleen.

Reeds meer dan 25 jaar wordt deze markt georganiseerd.

Dankzij de hulp van een 70-tal vrijwilligers kan de jaarlijkse opbrengst, welke varieert van 

€ 5000,00 tot € 6000,00 een succes genoemd worden.

De optimale staat van onderhoud van de Dorpskerk getuigt hiervan.

Ook belangrijk is te vermelden dat onze "zusterorganisatie", welke zich uitsluitend met de verkoop van boeken bezig houdt een substantieel deel van het onderhoud voor haar rekening neemt.

We rekenen ook dit jaar weer op een succesvolle opbrengst !

Namens de rommelmarktcommissie, Jan Ziengs, Noord Sleen.