Wij zijn op zoek naar een ervaren predikant (1,0 fte) die samen met onze kerkelijk werker (0,4 fte) en gemeente wil werken in en aan onze Protestantse Gemeente in Sleen en omringende dorpen. Onze gemeente bestaat uit circa 950 geadministreerde gemeenteleden. U bent een enthousiaste voorganger, die zich met haar of zijn gezin wil vestigen in onze karakteristieke dorpspastorie naast de in het centrum gelegen oude Dorpskerk. U gaat als voorganger graag met ons op zoek naar hoe wij als christen in deze tijd ons geloof kunnen beleven en hoe we dit handen en voeten kunnen geven in het dagelijks leven en de maatschappij.

U bent present en gemakkelijk in de omgang met diverse soorten mensen: oud en jong, Drenten en import, kerkleden en andere inwoners van onze dorpen. U kunt goed luisteren en van daaruit weet u mensen op een positieve manier te inspireren. Met aandacht, hartelijkheid en enthousiasme bent u in staat om jongere en oudere gemeenteleden te boeien en te binden. U bent aantoonbaar in staat om nieuwe initiatieven te ontwikkelen (missionair werk en gemeenteopbouw) en een trekker te zijn in het vormings- en toerustingswerk.

Wij zien graag dat onze nieuwe predikant

Door de kerkenraad is besloten om voor het beroepen van een nieuwe predikant na het vertrek van Ds Borst een beroepingscommissie in te stellen. De onderstaande leden zijn door de kerkenraad voorgedragen, door het moderamen gevraagd en zij hebben ja gezegd:

-Inge van der Leij –tevens voorzitter

-Reind Katerberg

-Femmy Dijks

-Henk Groothuis

-Jans Kiers

-Annet Veuger (namens kerkenraad)

-Renske Weitkamp (jeugd)

-Rogier Koops (jeugd)

We zijn blij met deze commissie en wensen hen wijsheid en plezier bij hun komende werkzaamheden waarover ze ongetwijfeld van tijd tot tijd via dit blad verslag zullen doen.

  1. b.      Consulent.

Met toestemming van de werkgemeenschap (classis) hebben