Woensdag 1 november 2023

Psalm 65: 5

Bemoediging en groet

Psalm 65: 6

Kyriëgebed

Glorialied 150 A : 2,3,4 Geprezen zij God!

Gebed bij opening van de Schriften

Lezing uit het Eerste Testament: Deut. 24:14-15

Lezing uit het Tweede Testament: Matt. 20:1-16

Lied 718 God die leven hebt gegeven

Overweging

Lied 365:1, 4, 6 Wij dragen onze gaven

Dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: Lied 108 uit Geroepen om te zingen (mel. Land of hope and glory)

Land van God gegeven, aarde is uw naam,

land om van te leven, uit de zee vandaan.

Dat wij u bebouwen, als een volk dat dient,

in het vast vertrouwen: eens de oogst te zien.

Land onder de wolken, achter de woestijn,

land waarheen de volken gaan om brood en wijn.

Dat wij u bewaren totdat God verschijnt,

en op deze aarde alles nieuw zal zijn.) 2x

Zegen