zondag 1 oktober 2023

Vooraf Orgelspel

Binnenkomst kerkenraad en leden ZWO

Voor de dienst: kort moment met Indonesische muziek (South Sulawesi strings)

Daarna: oefenen: Indonesisch lied (wijze: Groot is uw trouw)

Welkom en mededelingen

Aansteken kaarsen aan het licht van de Paaskaars

Intochtslied 971: Zingt een nieuw lied voor God de Here (3 coupletten)

Begroeting

Aansteken kaars voor Sulawesi: Vandaag steken we een kaars aan voor Sulawesi: ‘Sulawesi in het licht’

Kyriegebed: tekst staat op de beamer / ondertussen luisteren we naar Kyrie eleison door Indonesisch koor (Ivan Yohan)

Lied 981: Zolang er mensen zijn op aarde (coupletten 1,2,3,5)

Gebed op zondag

Lezingen: Leviticus 9 (vers 9 en 10), Prediker 1: 2-11, Romeinen 8 (vers 19 en 20)

Overdenking

Lied 973: Om voor elkaar te zijn (4 coupletten)

Info over Microkrediet project, met foto’s en filmpjes, afgesloten met koorzang (door Koor van Palu, Indonesië)

Indonesisch lied (Groot is uw trouw)     

Besar setia-Mu Allah Bapaku
Tiada pertukaran bayangan
Kasih setia-Mu kekal s'lamanya
Besar setia-Mu kepadaku

Refrein:

Besar setia-Mu
Besar setia-Mu
Setiap hari kulihat rahmat-Mu
Kasih setia-Mu kekal s'lamanya
Besar setia-Mu kepadaku

Voorbeden en dankgebed / stilte-stil gebed / Indonesich Onze Vader; gesproken Indonesisch: ‘Bapa kami biasa’ en Nederlandse tekst (gezongen)

Slotlied 993: Samen op de aarde (coupletten 1 en 2)

Zegenbede (afgesloten met 3x Amen met orgel)

Deurcollecte voor Sulawesi (ZWO leden collecteren)

Koffie met Indische cake