zondag 12 november 2023

Vooraf   lied 845.

Aanvangslied 280: 1, 2,3,4,5,6,7.

Stilte

Votum en groet.

Gebed.

Lied 286:1,2,3.

Schriftlezing Joh. 14:1 t/m 9

Lied 825:1,8.

Overdenking.

Muziek Lied: ‘Ik ben die ik ben.’

Gebed. Afgesloten met het zingen van lied 1006.

Slotlied 512:1,4,5,7.

Zegenbede

Lied 431 C

collecte bij de uitgang.