zondag 22 oktober 2023

Lied vóór de dienst: Lied 837

Mededelingen door ouderling van dienst

Paaskaars wordt aangestoken, ook in de gedachtenishoek wordt een kaars aangestoken

Zingen:       Psalm 99: 1, 2 (God is koning)

Stilte, Votum en Groet

Inleiding op het thema: Kruis of munt?

Zingen:       Psalm 99: 3, 8 (Niet op bruut geweld)

Kyrië-gebed:

Gesproken gebed

Zingen: eerste 3 regels van NLB 299 D, als volgt.

Vg:        Heer ontferm u over ons,

Allen:    Heer ontferm u over ons,

Vg:        Christus, ontferm u over ons,

Allen:    Christus, ontferm u over ons,

Vg:        Heer ontferm u over ons,

Allen:    Heer ontferm u over ons.

Gesproken gebed

Kyrië zingen als hierboven

Gesproken gebed

Kyrië zingen als hierboven

Zingen:       NLB 103 C: 1, 5 (Loof de koning, heel mijn wezen)

Gebed om de Heilige Geest

Lezen:        1 Petrus 2: 1 - 10

Zingen:       NLB 864: 1, 2, 5 (Laat ons de Heer lofzingen)

Lezen:        Matteüs 22: 15 - 22

Zingen:       NLB 871 (Jezus zal heersen waar de zon)

Overweging

Zingen:       NLB 912 (Neem mijn leven, laat het Heer)

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

(met eventuele gebedsintenties, aangevraagd door gemeenteleden)

Zingen:       NLB 825: 1, 4, 5 (De wereld is van Hem vervuld)

Zegen

Gemeente: AMEN

Collecte bij de uitgang