zondag 5 november 2023

Zingen:       Psalm 43: 1, 2 volgens De Nieuwe Psalmberijming 

Stilte, Votum en Groet

Inleiding op het thema: Heb jij vuur?

Zingen:       Psalm 43: 3

Kyrië-gebed

Zingen:       NLB 898: 1, 2 (Een vaste burcht)

Gebed om de Heilige Geest

Lezen:        1 Johannes 2: 7 - 11

Zingen:       NLB 598 (5 maal) Als alles duister is

Lezen:        Matteüs 25: 1 - 13

Zingen:       Kijken en luisteren naar Wachet auf, cantate 140 van J.S. Bach, van https://www.youtube.com/watch?v=Lz0FmmNrTck

Overweging

Zingen:       NLB 749 (Op, waak op)

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

(met eventuele gebedsintenties van gemeenteleden)

Zingen:       NLB 751 (De Heer verschijnt te middernacht)

Zegen

Gemeente: AMEN

Collecte bij de uitgang