zondag 8 oktober 2023

Orgelspel

Oefenlied voor de dienst: Lied 830: 1, 2, 3   Melodie A

Woord van welkom (ouderling) met het aansteken van de Paaskaars en het verzorgen van het gedachtenislichtje

Intochtslied: Lied 314: 1, 3 (staande)                        

Stil gebed (staande)

Votum en Begroeting (staande)

Gebed om Gods ontferming met het oog op de nood van de wereld en de persoonlijke onderlinge vergeving

Zingen: Lied 1010: 1, 2, 4

Leefregelmoment

Zingen: Lied 119: 1, 65

Gebed om bijstand van de H. Geest

Schriftlezing: Jozua 24: 11 t/m 18 (NBV)

Aukje Ziengs leest dit gedeelte    

Zingen: Lied 864: 1, 2, 5

Overdenking    

Zingen: Lied 919: 1, 4

Dankgebed met voorbeden /stil gebed /afsluitend Onze Vader

Verwijzing naar de inzamelingsdoelen

Slotlied: Lied 512: 1, 3, 4, 5    

Zegen…..ter bevestiging: 3 x Amen

Orgelspel      //     Koffie   //   Thee