Pastorale zorg

 

Pastoraat heeft alles te maken met het beeld van een herder die voor zijn schapen zorgt. Misschien is het beeld zelf niet meer helemaal van deze tijd. Waar lopen er immers nog schapen? Toch kan iedereen zich er iets bij voorstellen. We zijn er voor u bij feestelijke momenten, maar ook tijdens moeilijke en verdrietige perioden in uw leven.

 

Huwelijk
Het huwelijk is een feestelijk moment. De liefde viert feest en als gemeente delen we in deze feestvreugde. We geloven dat we God mogen betrekken bij deze vreugde. 

Huwelijksjubileum
Een huwelijksjubileum is een bijzonder moment in een relatie. Reden om met dankbaarheid terug te kijken. Als kerk tonen we graag onze betrokkenheid en misschien is het een goed idee om deze dankbaarheid ook een plaats te laten geven in de gebeden op zondag? Neem daarom gerust contact op met onze predikant.

Geboorte
De geboorte van een kind is veelal reden tot blijdschap. Als kerken delen we graag in deze blijdschap. Natuurlijk is de geboorte van een kind ook een aanleiding om na te denken over de waarde van de doop. Onze predikant en/of de ouderling zal zeker een bezoek brengen en dit te sprake brengen. Ouders worden dan ook gevraagd om een geboortekaartje te sturen naar onze predikant of de scriba.

Ziek zijn is ingrijpend. Alles wordt anders. Vertrouwen wordt tot wantrouwen. Zekerheid tot onzekerheid. Machteloosheid komt naar boven. Vragen blijven onbeantwoord. In dit proces proberen we als gemeente van Jezus Christus elkaar nabij en tot steun te zijn. Bezoeken, gesprekken, voorbeden en warme aandacht zijn de bakens op deze weg. We verlangen ernaar dat gemeenteleden hun verantwoordelijkheid voor elkaar handen en voeten zullen geven. Daarnaast wil onze predikant en/of ouderling aanwezig zijn en hulp bieden. Neem vooral contact met hen op!

De kwetsbaarheid en de gebrokenheid van het leven ervaren we bij het overlijden van mensen die ons lief en dierbaar zijn. Bitterheid en verdriet voeren al snel de boventoon. Er zijn vragen in overvloed. Te midden van het verdriet wil onze predikanten en/of ouderling aanwezig zijn en samen met de familie optrekken: Op zoek naar troost en hulp. U kunt altijd een beroep op hen doen.

Er zijn vragen in overvloed. Als mensen worden we geconfronteerd met diepe levensvragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Het geeft een gevoel van opluchting om daar over door te praten. Soms zijn er antwoorden, soms ook niet. Maar altijd is het waardevol om met elkaar te delen en om met elkaar Gods weg te zoeken. U kunt in dit alles een beroep doen op onze predikant en/of ouderling. De praktijk wijst uit dat de anderen ook met dit soort vragen bezig zijn. Misschien is het een overweging waard om met hun in contact te komen? Wat zou het daarnaast fijn zijn als er mensen om u heen staan die samen met u willen optrekken. Een opdracht voor ons allemaal!