Christelijk geloof

Op deze site geven we niet alleen informatie over het reilen en zeilen van onze kerken, maar met regelmaat zal er ook verwezen worden naar de bron en het doel van ons bestaan, Jezus Christus. Maar wie is Jezus nu eigenlijk?

Ongekende invloed

Bijna iedereen kent de naam Jezus. Zelfs nu nog, 2000 jaar na zijn dood. Wereldwijd geloven anderhalf miljard  mensen in Hem. Jaarlijks trekken duizenden naar onbekende streken om over Hem te vertellen. Ze geven huis en haard op voor een leven in primitieve omstandigheden. Nog steeds worden duizenden mensen geëxecuteerd, domweg omdat zij geloven in Jezus. Zij weigeren hun geloof op te geven, ook al worden ze gemarteld en bedreigd. Hoe bestaat het dat ze dat voor hun geloof over hebben? Jezus heeft kennelijk een ongekende, mysterieuze invloed. Daar kan niemand omheen. Wat is dat toch?

Bijzonder mens

In de bijbel ontmoeten we Jezus als een bijzonder mens. Denk maar eens aan het volgende:  Hij was dakloos en werkloos. Huis en carriëre vond hij niet belangrijk. Hij wilde liever mensen helpen.  Hij zei religieuze leiders de waarheid. Zij hadden van God en Godsdienst een karikatuur gemaakt.  Hij deelde de algemene afschuw voor prostituees niet maar behandelde hen als mensen.  Heel bewust raakte hij mensen aan die infectieziekten hadden. Hij zou vandaag de dag met liefde een buddy voor aids-patienten zijn geweest.  Hij behandelde mannen en vrouwen als gelijken.  Hij vond kinderen even belangrijk als volwassenen. Kortom, Jezus was niet uit op macht en geld, maar was dienstbaar en voor hem telde elk mens. 

Zoon van God

Jezus, een bijzonder mens, maar bovenal de Zoon van God. In de bijbel komen we verrassende uitspraken van Hem en over Hem tegen. Er staat zelfs dat Hij aan een kruis gestorven is om onze schuld op zich te nemen. Hij geeft vergeving en vrijheid aan mensen die bereid zijn om in alle eerlijkheid met Hem een nieuwe start te maken. Zijn opstanding uit de dood is het ultieme bewijs van dit wonder: Kwetsbare en gebrekkige mensen mogen leven in relatie met God. Voor altijd!

C.S. Lewis (bekend van de Narnia films) deed deze uitspraak: De man over wie wij spreken, was (en is) precies wat Hij beweerde te zijn, of Hij was gestoord of erger. Het lijkt mij duidelijk dat Hij niet gestoord was, en ook geen oplichter. Daarom, hoe vreemd en onwaarschijnlijk het ook moge lijken, wij zullen moeten aanvaarden dat Hij God was en is.