Kennismaking

Deze site is een initiatief van de Protestantse Gemeente Sleen, een kerk die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland


Wie zijn wij?

We delen met elkaar ons geloof in Jezus Christus, onze Heer en Heiland! We willen graag iedereen vertellen over Jezus en proberen te leven zoals Hij ons heeft geleerd. We geloven dat een leven met Hem de moeite waard is. Hij geeft zin en inhoud aan ons bestaan. Dat maakt geloven tot een verrassend avontuur.

We doen dit op allerlei manieren, voor zowel mensen die vertrouwd zijn met het Christelijke geloof als voor mensen die niet of nauwelijks weten wie Jezus is. Ieder mens telt.


Onbekend met het Christelijk geloof?

Ook al weet u weinig of niets van het Christelijk geloof, u bent welkom bij onze activiteiten. Traditionele kerkdiensten en bijbelstudiegroepen gaan vaak uit van bepaalde (bijbel)kennis. Wilt u meer weten neem dan eens contact op met onze predikant.


Geen (trouwe) kerkganger?

U bent wel opgegroeid met het Christelijk geloof, maar komt nauwelijks meer in een kerk? U zou best wel meer met uw geloof bezig willen zijn, maar weet niet goed hoe? Misschien is dan een gespreksgroep iets voor u. In een kleine groep praat u over allerlei geloofszaken. Gewoon bij iemand thuis. Maar misschien is het wel een idee om eens naar een openhuisdienst te gaan. Weet dat u bij alle activiteiten meer dan welkom bent.